Landbrug

Entreprenørfirmaet

JPK ApS

Skovbjergvej 5B, 7280 Sdr. Felding

Tlf: 40268825 - mail@jpkkloak.dk

 

 

Vi udfører en del opgaver for landmænd i vores nærområde, men deltager også i staldbyggerier og udgravning af gylletanke, ved gårde der ligger lidt længere væk fra vores base i Sdr. Felding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I landmandens travle sæson kan vi være en hjælp til ensilage kørsel.

Landbrug